Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt med forvarsling
som anført i vedtægten.

Vi forventer det sker senest 1 måned efter myndighederne
tillader forsamlinger som vi før har været vandt til!

Vi glæder os til at få normaliseret de sædvanlige procedurer.