Lovpligtig årlig information om vandkvalitet

FORBRUGERINFORMATION 2018

 

Strib Vandværk a.m.b.a.
Rudbæksmøllevej 7, Strib
5500 Middelfart

Tlf. 64406167
E-mail: info@stribvand.dk

  

Hjemmeside:  www.stribvand.dk

 

 

Vandkvalitet:

Vandprøver udtages i henhold til gældende lovgivning

 

De vigtigste parametre:

 

Undersøgelser

Enhed

20/12/2018

Min

Max

Udseende

 

Klar

 

 

Lugt

 

Ingen

 

 

Smag

 

Ingen

 

 

Temperatur

o C

8,0

 

 

Ph

ph

7,1

 

 

Ledningsevne

ms/m

85

30

 

Ilt

mg/l

8,7

5,0

 

Jern

mg/l

<0,0

ingen

<1

Koliformede Bakt. MPN

antal/100 ml

<1

i.m

 

E.coli, MPN

antal/100 ml

<1

i.m.

 

Aerobt Kimtal 22o C

antal/ml

1

50

 

Hårdhed total

odH

17,1

ingen

Ingen

Råvandsprøve boring 6

Dephenyl-chloradizon

μg/l

0,06

ingen

0,1

 

Øvrige resultater kan ses på vandværkets hjemmeside.

Der er ingen overskridelser af grænseværdier i de analyser der er foretaget i 2017.

 

Strib Vandværk A.m.b.a. har 1.763 andelshavere og ca. 1.900 forbrugere i alt.

 

Vandets pris pr. m3 er sammensat af:

 

Driftsbidrag pr. m3

9,54

kr.

Afgift ledningsført vand pr. m3

7,73

kr.

Stat og grundvandsbeskyttelsepr. m3

0,84

kr.

Vedligeholdelse vandtårn pr. m3

0,13

kr.

I alt incl. moms

18,24

kr.


Eller set på en anden måde 1,8 øre pr. liter - Mod 2.000 øre/ltr. i forretninger!              

  

Aflæsning af målere sker ved fjernaflæsning – så der bliver ikke sendt aflæsningskort ud mere!