KONTROLSYSTEM for vandmålere i drift

 

             

           

 

Strib Vandværk a.m.b.a.

Har efter udskiftning af alle måler til elektroniske målere valgt stikprøveudtagning af målere Jvf. Måleteknisk Direktiv MDIR 02.36-01 stk1
 
D.v.s. at der hvert 6 år udtages et antal målere til stikprøvekontrol