Regulativ for Strib Vandværk a.m.b.a.

Regulativet er fra 2012 idet det endnu ikke er lykkedes at få udarbejdet et fælles regulativ
som kan godkendes af Middelfart Kommune.

PDF